Bluehours
Vilkår og vejledning

Vilkår og vejledning 

Ved opstart af et forløb, accepteres nedenstående

Priser

 • Alle priser er faste, men ved længerevarende aftaler vil der kunne gives rabat.
 • Når man booker en tid så er denne bindende for betaling, med mindre afbud sker rettidigt


Afbud

 • Skal meddeles hurtigst muligt, og senest 24 timer forud for samtalen, ved foredrag og oplæg senest en uge forinden
 • Ved samtaler mandag skal der senest aflyses fredagen før
 • Afbud kan ske enten via e-mail eller på telefonen, i telefontiden eller pr. SMS
 • Ved for sent afbud eller intet fremmøde forbeholder vi os retten til at opkræve det fulde beløb
 • Hvis du selv opdager at du har glemt en aftale, må du meget gerne henvende dig, og ellers bliver du kontaktet
 • Der er mulighed for at blive tilmeldt en ordning, hvor du modtager en SMS 24 timer forinden
 • Afregning skal ske umiddelbart efter den pågældende samtale. MobilePay er en mulighed.
 • Psykologen kan aflyse uden forudgående varsel, men det vil altid oplyses hurtigst muligt. I den forbindelse er der naturligvis intet gebyr for klienten, og en ny tid aftales hurtigst muligt


Lovgivning

 • Tavshedspligt: er fastsat i Lov om psykologer, og omfatter alle psykologer
 • Journalpligt: der skal føres journal for psykologisk rådgivning, undersøgelser eller behandlinger for personlige, familiemæssige eller tilsvarende problemer
 • Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik
 • Journaler skal ifølge Psykologloven opbevares i mindst tre år. For selvstændige psykologer med ydernummer anbefalers det dog, at journaler opbevares i mindst 5 år (svarende til andre autoriserede sundhedspersoner, bortset fra læger og tandlæger, hvor opbevaringspligten er 10 år)
 • Aktindsigt: klienter har ret til at få aktindsigt i hvad der er skrevet om dem
 • Forældre har mulighed for aktindsigt, men det vil forud for drøftes med klienten. Når klienten er fyldt 15 år, kan denne selvstændigt beslutte om forældrene skal have udleveret personlige oplysninger og kan modsætte sig at de får aktindsigt
 • Hvis psykologen vurderer at forældrenes indsigt i journalen er til skade for barnet, kan det nægtes


Forklaringer til ovenstående

Det ville naturligvis være rart bare kunne se igennem fingre med afbud, men det er ikke muligt at få sat en ny klient på, hvis det er med for kort varsel, hvilket går ud over både psykologen og den klient som så kunne have haft glæde af tiden i stedet.

Som psykolog er man underlagt en række love og regler, og ovenstående er blot et udsnit af nogle af de mest almindeligt forekomne, så hvis der er noget relevant, som ikke er nævnt, så endelig spørg til det. Ellers vil en simpel internetsøgning også kunne være oplysende, da alt ligger offentligt tilgængeligt.

Der tages forbehold for, at en aftale først er indgået, når ordren er godkendt, jf. aftalelovens § 9.


Du kan vælge selv at betale, det er altid en mulighed og det vil være muligt selv at oprette og book, med kort varsel. Derudover har jeg også ydernummer, så derfor er det nu også muligt at booke en tid ved mig, når du har en henvisning. Samtaler vil, med mindre andet er aftalt, blive afholdt i klinikken i Morud. 


Hvis du har en sundhedsforsikring, privat eller gennem dit arbejde, vil denne ofte dække udgiften til samtalerne. Der er desuden nogle ulykkes-, bil- og indboforsikringer som dækker, afhængigt af årsagen til, at du søger psykologbehandling. Du kan altid oplyse dit forsikringsselskab, at du selv har en psykolog og ikke ønsker at blive tildelt en fra deres netværk. Du beder så dit forsikringsselskab om et betalingstilsagn, så fakturerer jeg dem direkte, så du ikke skal have et udlæg.


Det er muligt at en arbejdsgiver betaler, selvom de ikke har en forsikring, hvis dit øgede velvære vil gøre dig til en mere robust og stabil arbejdskraft. Spørg dem eventuel. I fald kan jeg fakturere dem direkte, så skal du heller ingen udlæg have.


Nogle kommuner dækker også psykologsamtaler. Henvend dig til din bopælskommune for at høre nærmere om dette.


Har du spørgsmål til noget af det ovenstående, så tøv ikke med at henvende dig til os. Vi vil gerne forsøge at hjælpe dig videre.


Bluehours Teamet

Telefontider

Mandag: 8.00 - 10.00

Tirsdag: 8.00 - 10.00

Onsdag: Ingen telefontider

Torsdag: 8.00 - 10.00

Fredag: 8.00 - 10.00


Konsultationstider

Mandag - Fredag
09.00 - 14.30
Lørdag - Søndag
Lukket

CVR: 44314053 

Vores mail er ikke krypteret. Vi anbefaler derfor, at du undlader at sende personfølsomme oplysninger i din mail