Bluehours
ACT - Acceptance and Commitment Threapy


ACT - Acceptance and Commitment Therapy


Ved Bluehours psykologerne bruger vi først og fremmest med metoden ACT. ACT står for Acceptance and Commitment Therapy og er en metode, der har vist sig at være effektiv ved behandling af blandt andet depression, angst, stress, afhængighed og psykiske lidelser.


I arbejdet med ACT er der fokus på at skelne mellem hvad der er inden for og uden for vores kontrol. Nogle ting kan vi ikke kontrollere. Det kan være vores genetik, naturkatastofer eller hvad andre tænker og gør. Andre ting, såsom vores egne tanker og hvordan vi vælger at bruge vores energi, kan vi derimod godt kontrollere (selvom det nogle gange føles svært). I ACT vil der være fokus på at acceptere de ting, vi ikke kan kontrollere, og at blive mere bevidste om hvordan vi vil forvalte vores energi. Denne bevidsthed dannes på baggrund af de værdier, vi har, som danner grundlag for vores handlinger. Din terapeut vil hjælpe dig til at finde frem til disse værdier. 


For at hjælpe dig til at tænke og handle anderledes, vil din psykolog og dig arbejde med at udvikle psykologisk fleksibilitet, som består af 6 kerneprocesser, som hænger uløseligt sammen:

1.

Accept af dine vilkår

2.

Kognitiv defusion

3.

Bevidst nærvær

4.

Selvet som kontekst

5.

Dine definerende værdier

6.

Engageret handling

I denne del arbejder du med, at være villig til at tage imod det uønskede istedet for at forsøge at undertrykke og undgå det. Dette kan være oplevelser som ubehagelige følelser og tanker, angst og vrede. Derudover kan det også være kropslige reaktioner. I denne proces arbejdes der ikke med at ændre disse vilkår ("at få det bedre"), men at blive bedre til at være til stede med de vilkår, du har.

Denne proces hjælper dig til, at dine tanker får mindre indflydelse og kontrol over din adfærd. Defusionprocessen handler om at lære at opfatte tanker som det, de er: blot tanker, og at tage stilling til hvilke tanker, der er nyttige for dig, og hvilke der ikke er.

I denne proces rettes din opmærksomhed mod nu'et. Målet er at lægge mærke til, hvad du oplever, fremfor at bedømme eller vurdere det. Modsætningen hertil er at blive ført væk til enten fortiden eller fremtiden af dine tanker.

Når vi opfatter selvet som kontekst, tænker vi på os selv som omfattende alle de tanker, regler, fortællinger og bedømmelser, vi har af og om os selv. Vi kan altså være mere-end disse og kan indeholde modstridende informationen. Du kan altså både indeholde fortællingen "jeg er genert" og underholde med korttricks til familiefesten.

Hvad skal dit liv handle om? Hvad er værdifuldt for dig? Hvad giver mening for dig?

I denne del vil du spore dig ind på dine værdier. Værdierne er med til at give dig en oplevelse af mening. Værdier er samtidig også med til at give dig en retningslinje for din adfærd og handlingsmønstre og hele formået med terapien er at hjælpe dig til at komme til at leve i overensstemmelse med dine værdier.

I den sidste del af processen, opstår samspillet mellem de 5 ovenstående processer, som munder ud i at du øver dig i at gøre noget andet end du hidtil har gjort for at komme tættere på de ting, der er meningsfulde og værdifulde for dig. Du vil i samspil med psykologen opsætte mål og delmål, for at gøre det muligt at gøre noget andet.

Ovenstående kerneprocesser bliver til 3 responsstile:

Åbenhed overfor det du oplever, tænker og føler.


Din evne til at centrere dig, altså din evne til at forblive nærværende og adskille dig selv fra det, du oplever.


Dit engagement til at tage de adfærdsmæssige skridt, der skal til, for at du kan leve det liv, der giver værdi for dig.

Metodevalg vil altid være individuelt og noget du og din psykolog finder frem til i fællesskab.

Telefontider

Mandag: 8.00 - 10.00

Tirsdag: 8.00 - 10.00

Onsdag: Ingen telefontider

Torsdag: 8.00 - 10.00

Fredag: 8.00 - 10.00


Konsultationstider

Mandag - Fredag
09.00 - 14.30
Lørdag - Søndag
Lukket

CVR: 44314053 

Vores mail er ikke krypteret. Vi anbefaler derfor, at du undlader at sende personfølsomme oplysninger i din mail