Info

Mens sana in corpore sano

Er latin for 'en sund sjæl i et sundt legeme', og ligeså meget en kliché, ligeså sandt anser jeg det, og holder af yogaens bidrag til den tanke.


Yoga betyder netop forening af krop og sind, og grundtanken i yoga er at man kan påvirke sin psykiske sundhed ved ens fysiske, og omvendt at kroppen lider, hvis sjælen lider.


I forbindelse med psykologistudiet mødte jeg ofte en meget klar skelnen mellem krop og psyke, men gennem min interesse for yoga undrer denne opdeling mig meget. I yoga benyttes fysiske udfordringer til at vedligeholde en sund krop, og i ligeså høj grad mental sundhed, hvor mindfulness er omdrejningspunkt.


Om de to tilgange skal kombineres eller ej er naturligvis helt valgfrit, og et samtaleforløb behøver ikke at inkludere nogen former for fysisk aktivitet, men utallige undersøgelser påviser dog en vis sammenhæng mellem fysisk aktivitet (til en vis udstrækning) og psykisk velbefindende, så i de fleste tilfælde kan jeg ikke anbefale nok, at deltage i en eller anden form for fysisk udfoldelse.


Selvom jeg personligt er vild med yoga, så er aktiviteten til en vis grad underordnet, og en god gåtur kan være ligeså givende for den mentale sundhed som en sveddryppende spinning-time, og ofte vil frisk luft og sollys påvirke psyken yderligere i positiv retning.