Psykolog - forsiden

Cand.psych. PRAKTISERENDE PSYKOLOG MED FOKUS PÅ ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI

 

INDIVIDUELLE SAMTALER ~ PARSAMTALER ~ GRUPPETERAPI

PRIVAT ~ ARBEJDSGIVER ~ ANSAT

Psykolog Maja Maria Hove Thomsen

Effekten af terapi forstærkes af at kombinere den mentale proces med fysiske udfordringer, og især yoga er interessant i forhold til at opnå en forbindelse mellem krop og psyke. Jeg skriver om denne fascination på min blog Yoga & Psyken

 

Yderligere informationer og praktiske oplysninger findes desuden på min hjemmeside omkring undervisning i yoga, meditation, mindfulness, coaching mm. for arbejdspladser, skoleklasser, sportsklubber, events mv. Bluehours.dk

TERAPI

I samtalen anvendes en eklektisk tilgang, for at tilpasse terapien til de individuelle behov, baseret på omstændigheder og forudsætninger, samt ønsker for processen og målsætninger. Dette ud fra en overordnet tanke om at terapien er et møde med en selv, og selve terapien kan derfor opfattes som en øvelse i at arbejde med nærvær og accept af nuet. At acceptere et givent udgangspunkt, samt italesætte hvorledes det eventuelt er muligt at påvirke disse forhold.

 

Grundet ovenstående benyttes fortrinsvis kognitiv adfærdsterapi, som er en form for psykoterapi, med fokus på individet i nuet, målrettet et eller flere konkrete problemer. Herunder Acceptance and Commitment Therapy, hvor det drejer sig om at identificere en given problemstilling, acceptere udgangspunktet, og derudfra forsøge at korrigere hvad der er uhensigtsmæssigt med en dedikeret indsats. Mentaliseringsbaseret Terapi, som grundlæggende handler om at være i stand til at forstå og fortolke andres og egne hensigter, og herudfra skabe mening. Mindfulness benyttes som arbejdsredskab til at opnå de ønskede resultater.

 

I forhold til virksomheder og medarbejdere så er der en række fordele ved at samarbejde med en psykolog, og disse fordele beskrives mere uddybende på undersiden:

VIRKSOMHEDER

 

 

ERFARING

Maja har praktisk erfaring fra Odense Universitetshospital, med palliativ behandling, patienter, pårørende og efterladte. Hun har desuden arbejdet i privat praksis ved PsykologCentrum i Nørregade 32, 5000 Odense C og som praksiskandidat ved Psykologhuset Nyenstad, Nyenstad 31, 5800 Nyborg. Hun har erfaring med behandling af stress, depression, angst, spiseforstyrrelser, kroniske smerter, og selvværds- og samlivsproblemer. Hun tror på den åbne, respektfulde, fordomsfri, og tillidsfulde relation i terapien.

 

Maja har skrevet speciale i Mindfullnes som intervention i klinisk praksis - Acceptance and Commitment Threapy, hvor der var en positiv effekt ved at kombinere mindfulness med samtale- og ACT-forløb.

 

Maja er desuden yogainstruktør, og underviser yoga, meditation og mindfulness i forskellige fitnesscentre og sportsklubber, samt på skoler og arbejdspladser, gennem sit firma – se mere info på Bluehours.dk

Copyright © All Rights Reserved.

 

Psykolog

Maja

Maria

 

Kontakt

 

Psykolog Maja Maria

Krengerupvænget 19

5230 Odense M

att. Maja Maria Hove Thomsen

 

Mail: maja@bluehours.dk

 

Tlf.nr.: 53 56 52 48