Information

Cand.psych. PRAKTISERENDE PSYKOLOG MED FOKUS PÅ ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI

 

INDIVIDUELLE SAMTALER ~ PARSAMTALER ~ GRUPPETERAPI

PRIVAT ~ ARBEJDSGIVER ~ ANSAT

PRISER

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, så du kan derfor ikke bruge en henvisning fra din læge til en psykolog med ydernummer, men der er forskellige andre muligheder:

 

 • Du kan vælge selv at betale
 • Hvis du har en sundhedsforsikring, privat eller gennem dit arbejde, vil denne ofte dække udgiften til samtalerne. Der er desuden nogle bil- og indboforsikringer som dækker, afhængigt af årsagen til, at du søger psykologbehandling. Du kan altid oplyse dit forsikringsselskab, at du selv har en psykolog og ikke ønsker at blive tildelt en fra deres netværk. Du beder så dit forsikringsselskab om et betalingstilsagn, så fakturerer jeg dem direkte, så du ikke skal have et udlæg.
 • Det er muligt at en arbejdsgiver betaler, selvom de ikke har en forsikring, hvis dit øgede velvære vil gøre dig til en mere robust og stabil arbejdskraft. Spørg dem eventuel. I fald kan jeg fakturere dem direkte, så du ingen udlæg skal have.
 • Nogle kommuner dækker også psykologsamtaler. Tal eventuelt med din kommune.

 

Takster

Afhænger af varighed af et givent forløb, da et længere forløb typisk vil være billigere pr. gang, grundet forudgående samtale, forberedelsestid, og en rabat for at kunne planlægge længere i kalenderen. Typisk vil samtalerne lægges indenfor almindelige dagtimer, men dette kan fraviges ved behov - evt. mod ekstra tillæg for nat eller weekend.

 

 • Ved egenbetaling: kr. 1.000 pr. session á 50 minutter, ved 1-2 deltagere (+ evt. børn)
 • Ved forsikrings- eller arbejdsplads-betaling: kr. 1.000 pr. session á 50 minutter, ved 1-2 deltagere (+ evt. børn)
 • Supervision: kr. 1.200 pr. session á 60 minutter, ved 1-2 deltagere
 • Gruppesupervision: kr. 1.800 pr. session á 60 minutter, ved 3-5 deltagere
 • Transport: kr. 950 pr. time, samt evt. tillæg for bro, færge eller parkeringsudgift
 • Foredrag og oplæg: kr. 1.800 pr. time, ved 1-5 deltagere og kr. 3.200 for 6 og derover

 

Ved foredrag eller oplæg vil der være mulighed for kortere eller længere forløb, men pakkeløsningen er umiddelbart tilrettelagt til at vare 3 timer inklusiv tid til spørgsmål og afslutning.

 

For oplæg anbefales at en gruppe ikke består af meget over 10 deltagere, men forløbet kan tilrettelægges så der er en del af tiden som lægger op til gruppearbejde med lejlighedsvis supervision. Forløbet starter dermed typisk med en briefing af opgaven og afsluttes med en opsummering af opgavebesvarelsen på grupperne. I sådan et tilfælde kan der sagtens være tale om flere deltagere.

 

Betaling foregår enten via MobilePay: 95717 eller Swipp: 53 56 52 48

eller Reg. og kontonr.: 8114 8870284

 

Forudgående info

Ved opstart af forløb accepteres samtidig nedenstående vilkår.

 

Priser

 • Alle priser er faste, men ved længerevarende aftaler vil der kunne gives rabat
 • Når man booker en tid så er denne bindende for betaling, med mindre afbud sker rettidigt

Afbud

 • Skal meddeles hurtigst muligt, og senest 24 timer forud for samtalen, ved foredrag og oplæg senest en uge forinden
 • Ved samtaler mandag skal der senest aflyses fredagen før
 • Kan enten ske på e-mail eller på telefonen, i telefontiden eller pr. SMS
 • Ved for sent afbud eller intet fremmøde opkræves beløbet alligevel
 • Der er mulighed for at blive tilmeldt en ordning, hvor du modtager en SMS 24 timer forinde
 • Afregning skal ske umiddelbart efter den pågældende samtale
 • Hvis du selv opdager at du har glemt en aftale, må du meget gerne henvende dig, og ellers bliver du kontaktet
 • Psykologen kan aflyse uden forudgående varsel, men det vil altid oplyses hurtigst muligt. I den forbindelse er der naturligvis intet gebyr for klienten, og en ny tid aftales hurtigst muligt

Lovgivning

 • Tavshedspligt: er fastsat i Lov om psykologer, og omfatter alle psykologer
 • Journalpligt: der skal føres journal for psykologisk rådgivning, undersøgelser eller behandlinger for personlige, familiemæssige eller tilsvarende problemer
 • Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik
 • Journaler skal ifølge Psykologloven opbevares i mindst tre år. For selvstændige psykologer med ydernummer anbefalers det dog, at journaler opbevares i mindst 5 år (svarende til andre autoriserede sundhedspersoner, bortset fra læger og tandlæger, hvor opbevaringspligten er 10 år)
 • Aktindsigt: klienter har ret til at få aktindsigt i hvad der er skrevet om dem
 • Forældre har mulighed for aktindsigt, men det vil forud for drøftes med klienten. Når klienten er fyldt 15 år, kan denne selvstændigt beslutte om forældrene skal have udleveret personlige oplysninger og kan modsætte sig at de får aktindsigt
 • Hvis psykologen vurderer at forældrenes indsigt i journalen er til skade for barnet, kan det nægtes

Forklaringer til ovenstående

Det ville naturligvis være rart bare kunne se igennem fingre med afbud, men det er ikke muligt at få sat en ny klient på, hvis det er med for kort varsel, hvilket går ud over både psykologen og den klient som så kunne have haft glæde af tiden i stedet.

Som psykolog er man underlagt en række love og regler, og ovenstående er blot et udsnit af nogle af de mest almindeligt forekomne, så hvis der er noget relevant, som ikke er nævnt, så endelig spørg til det. Ellers vil en simpel internetsøgning også kunne være oplysende, da alt ligger offentligt tilgængeligt.

Der tages forbehold for, at en aftale først er indgået, når ordren er godkendt, jf. aftalelovens § 9.

CVR. og moms

CVR-nr.: 31992354

 

De oplyste priser er momsfri, da der ikke er moms på psykologbehandling.

 

Der skal dog moms på alle de erklæringer, der bruges til at vurdere et retligt spørgsmål. Det skal de fleste erklæringer fra psykologer. Derfor kan man som tommelfingerregel sige, at der er moms på de erklæringer, som psykologer udarbejder.

 

Eksempler på retlige spørgsmål:

 • Kommune, der skal træffe afgørelse om revalideringsydelse.
 • Forsikringsselskab, der skal fastlægge en forsikringsmæssig ydelse.
 • Domstol, der skal træffe afgørelse om forældremyndighed.

 

Bemærk, at det er uden betydning, om det er en afgørelse, der træffes af en offentlig myndighed eller af en privat aktør som fx et forsikringsselskab.

 

Supervision er momspligtigt (med mindre det er som del af et uddannelsesforløb) hvorfor prisen for en times supervision er tillagt moms.

 

Se mere om skattereglerne for arbejdsgivere på undersiden: VIRKSOMHEDER

 

 

HVORFOR VÆLGE EN PSYKOLOG?

Mange mennesker har svært ved at finde ud af, hvad forskellen er på en psykolog og en psykoterapeut. Man kan kun kalde sig psykolog, eller cand.psych., hvis man har taget en 5-årig universitetsuddannelse i psykologi. Cand.psych. er en lovbeskyttet titel, så man kan altid være sikker på, at man møder en fagperson med en solid uddannelse bag sig, hvis man vælger at opsøge en psykolog.

 

Ved psykologen opfordres klienterne til selv at finde svarene, da tanken er at man derved opnår en længerevarende effekt i forhold til fx ved en coach/konsulent, som ser på den enkeltstående problemstilling og fokuserer på at løse denne.

 

Psykologen baserer terapien på samtaler, men hvis der er tvivl om hvorvidt medicin vil være gavnlig, eller en anden faggruppe er mere relevant, så vil det anbefales at søge en henvisning til eksempelvis psykiater i stedet.

 

Kemien i mødet mellem psykolog og klient er ganske væsentlig, og der er intet i vejen med at klienten vælger at afslutte et forløb, hvis det ikke føles rigtigt.

 

Men lad os mødes og se.

 

Mvh Maja Maria

Copyright © All Rights Reserved.

 

Psykolog

Maja

Maria

 

Kontakt

 

Psykolog Maja Maria

Krengerupvænget 19

5230 Odense M

att. Maja Maria Hove Thomsen

 

Mail: maja@bluehours.dk

 

Tlf.nr.: 53 56 52 48