Coaching

Styrk dit selvværd

Ved at forbedre din selvtillid, kan du selv være med til at ændre en uhensigstmæssig negativitet, og dermed øge din livsglæde!

Vis omverdenen dine evner

Når du selv tror på dine evner, bliver disse automatisk tydeligere for dine omgivelser

Coaching skal til, når du har brug for, ”et spark bag i”. Med coaching vender vi utilfredshed og stilstand, så det bliver til handling og overskud. Coaching kræver ressourcer og overskud. Terapi handler om at ”søge indad” hvorimod coaching er mere fremsynet og med et konkret mål for øje. Det der derimod er ens ved at arbejde som coach og terapeut er at jeg altid har øje for klientens/coachees ressourcer.

 

Nøglebegreber som vi kan fokusere på kunne eksempelvis være:

 

Målafklaring

For at nå et mål bør man starte med at få defineret dette, det kan være ens overordnede mål, men for at nå dette eller disse skal motivationen hertil ofte afklares, og denne kan vi i fællesskab finde frem til.

~ Uden et mål kan man ikke score ~

 

Forhindringer

Vi kan desuden se på hvilke forhindringer der kunne være for at nå et givent mål, om det er forhindringer i omverdenen eller om forhindringerne er mentale begrænsninger - begge dele noget vi kan bearbejde.

 

Mønsterbrud

Hvis du har haft de samme mål i længere tid (og ofte er mål noget man har haft længe, men muligvis ikke har fået formuleret) kan manglende resultater skyldes et negativt mønster, som opstår hvis det reelle mål måske sløres af et umiddelbart, eller at motivationen ikke er afklaret, og dette brud med en negativ spiral kan vi formulere og fremme.

 

Muligheder

Det kan også være at du endnu ikke har fået overblik over hvilke muligheder du har for udvikling, det kan være privat såvel som professionelt, og disse muligheder kan vi i fællesskab afdække.

 

Commitment

For at nå et mål, eller overhovedet at arbejde med en selv kræves der et vist niveau af commitment, og indsats fra individet, denne forpligtigelse kan jeg hjælpe til med at overholde, således at de mål vi definerer vil være nogen som vi løbende vender tilbage til og evaluerer processen mod.

Terapi

Individuel terapi

Gennem forskellige processer kan vi arbejde med fx fobier, afhængighed, stress, depression, angst, sorg, sygdom, kropbevidsthed, seksuelle krænkelser, grænser, kontakt og meget mere

Parterapi

Parterapi kan hjælpe ved manglende gnist, dårlig eller manglende kommunikation, manglende nærhed eller ensomhed, jalousi, utroskab, utilfredsstillende sexliv, når parterne er gledet fra hinanden, ved ønske om skilsmisse fra den ene part eller ved en skilsmisse med et ønske om at skilles på en ordentlig måde

Nogle gange kan noget være så indviklet, at det vil være en god ide at arbejde terapeutisk. I terapien undersøger vi dybereliggende problemer og mønstre, for at finde ud af, hvad der ligger til grund for din manglende udvikling/tilfredshed. Jeg tror på, at terapi er for alle slags mennesker – os med personlige kriser og os med problemer i parfoldet; vi møder alle udfordringer, hvor vi har glæde af en professionel sparringspartner.

 

Praktisk info

En session har typisk en varighed på omkring en time, men ind imellem trækker det lidt ud. Det er vigtigt at du er indstillet på at skulle have hjemmearbejde mellem sessionerne, med små udfordringer vi bliver enige om under forløbet.

 

Se meget mere på

Psykolog Maja Maria

Kontakt: yoga2go@bluehours.dk - Tlf.: 53 56 52 48 Copyright © All Rights Reserved